Грицаєнко З.М.jpgЗінаїда Мартинівна Грицаєнко

зав. кафедри, професор
доктор с.-г. наук, академік
Дійсний член Академії наук Вищої освіти України;

 • Академік Міжнародної академії аграрної освіти;
 • Академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності;
 • Доктор сільськогосподарських наук, професор;
 • Заслужений діяч науки і техніки України;
 • Лауреат нагороди Ярослава Мудрого;
 • Заслужений діяч Міжнародної академії наук екології та безпеки з нагородою-титулом „Зірка вченого";
 • Нагороджена грамотою Верховної Ради України „За особливі заслуги перед народом України";
 • Нагороджена трудовою відзнакою "Знак Пошани" Мінагрополітики України;
 • Нагороджена Знаком „За наукові досягнення" Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Нагороджена Почесним званням "Заслужений працівник Міжнародної Вищої аграрної школи";
 • Відмінник аграрної освіти 1-го ступеня;
 • Жінка року 1999 (США) „За видатні наукові досягнення і вклад в суспільство";
 • Жінка тисячоліття (Англія-Кембрідж);
 • Лауреат звання 2000 року (м. Умань) в номінації „Жінка-науковець";
 • Почесний член Професійного Жіночого Правління Радників Американського Управління Дослідженнями;
 • Член Правління Міжнародного Біографічного Центру Кембріджу;
 • Член Президії Академії наук Вищої освіти України;
 • Віце-Президент АН Вищої освіти України;
 • Віце-Президент Міжнародної академії аграрної освіти;
 • Голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю "Фізіологія рослин і мікробіологія" (сільськогосподарські науки);
 • Голова Черкаського регіонального відділення товариства фізіологів рослин України;
 • Головний науковий співробітник і керівник проблемної науково-дослідної лабораторії Міністерства аграрної політики та продовольства України;
 • Голова Черкаського регіонального відділення товариства мікробіологів України;
 • Нагороджена золотою і 3-ма срібними медалями ВДНГ, грамотами різного рівня за створення і впровадження наукових технологій у виробництво;
 • Нагороджена дипломом Академії наук Вищої Освіти України за багаторічну сумлінну працю у Вищій школі та значні наукові досягнення;
 • Нагороджена найвищою нагородою Уманського національного університету садівництва - медаллю «За заслуги»;
 • Нагороджена Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти дипломом і золотою медаллю за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки;
 • Автор 430 наукових і методичних праць;
 • Ректор Народного університету культури Уманського НУС;
 • Завідувач кафедри біології Уманського НУС;
 • Заслужений професор Уманського національного університету садівництва (17,12,2011 р.);
 • Президентський стипендіат.

Народилася 7 липня 1928 року в мальовничому селі Старі Бабани Уманського району Черкаської області у багатодітній сім'ї хліборобів-службовців. Закінчила 5 класів, далі продовжила навчання в м. Кіровоград в 21 російській школі, яку успішно закінчила у 1949 році. В 1949-1954 рр. навчалася на плодоовочевому факультеті Уманського сільськогосподарського інституту. Працювала за призначенням агрономом-ентомологом Зіньківської МТС Хмельницької області. В 1955-1961 роках за запрошенням працювала в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті лаборантом, старшим лаборантом, асистентом кафедри біології, де розпочала науково-дослідну роботу по вивченню дії гербіцидів на фізіолого-біохімічні процеси в культурних рослинах і бур'янах та продуктивність сільськогосподарських культур під керівництвом першого наукового вчителя, доктора біологічних наук, професора Сербіна С.С. - ректора Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту. У 1961-1964 рр. навчалася в аспірантурі в Уманському сільськогосподарському інституті на кафедрі загального землеробства під керівництвом видатного вченого, заслуженого діяча науки, лауреата премії України, професора Рубіна С.С.

У 1965 році захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології рослин Академії наук Української РСР за темою "Биологическое обоснование и разработка эффективных приемов использования гербицидов в посевах кукурузы" з одержанням вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 - "Фізіологія рослин".

У 1990 році захистила докторську дисертацію при Кишинівському Ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарському інституті за темою " Биологические процессы в растениях и почве при разных условиях применения гербицидов и разработка оптимальных приемов их использования в посевах сельскохозяйственных культур в зоне Центральной Лесостепи Украины" з присвоєнням наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. У 1991 році рішенням Державного Комітету СРСР з народної освіти присвоєне вчене звання професора за спеціальностями «Мікробіологія», «Біохімія» і «Фізіологія рослин».

З 1987 р. - завідувач кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин, а зараз - біології Уманського національного університету садівництва.

Академік Грицаєнко З.М. - видатний широковідомий в Україні і за рубежем провідний вчений у галузі біології і агротехніки сільськогосподарських культур з вивчення гербіцидів і фізіологічно-активних речовин. Проводить всебічні фундаментальні, комплексні дослідження з вивчення механізму дії на рослини, ґрунт і зовнішнє середовище гербіцидів і біологічно активних речовин в посівах зернових, зернобобових і технічних культур з використанням сучасних методів досліджень: мічених атомів, люмінесцентної і електронної мікроскопії, газорідинної хроматографії, лабораторних, лізиметричних, польових і виробничих дослідів за різних умов застосування хімічних і біологічних препаратів.

 На основі фундаментальних теоретичних досліджень З.М. Грицаєнко розробила науково-обгрунтовані, екологічно безпечні, енергозберігаючі новітні технології застосування гербіцидів і біостимуляторів росту в посівах сільськогосподарських культур, які широко впроваджені у виробництво України і зарубіжних країн і забезпечують високі економічні показники (застосування сумішок гербіцидів, внесення гербіцидів сумісно з біостимуляторами росту, внесення гербіцидів сумісно з макро- і мікродобривами, застосування гербіцидів на ґрунтах із різним вмістом гумусу, стрічкове внесення препаратів, застосування гербіцидів на фоні основних обробітків ґрунту, в тому числі поверхневого, на фоні різних попередників, різних сортів зернових колосових культур і гібридів кукурудзи). Вивчаються ефективність і екологічна безпечність застосування гербіцидів при різних строках і способах внесення в короткоротаційних сівозмінах фермерських господарств і орендаторів.

З 1990 року З.М.Грицаєнко очолює проблемну науково-дослідну лабораторію Мінагрополітики України з вивчення біологічних основ виробництва сільськогосподарської продукції з мінімальним пестицидним навантаженням у сівозміні згідно з наказом Міністерства аграрної політики України за галузевою програмою "Комплексна біологізація захисту рослин - 2008-2012".

Зінаїда Мартинівна збагатила науку працями першорядного значення, самостійно і в співавторстві опублікувала 392 наукових праць, серед яких монографії, підручники, довідники, навчально-методичні посібники, типові програми, науково-практичні рекомендації та 16 патентів на винаходи. За її редакцією вийшло у світ 15 наукових збірників.

Створила наукову школу, яка досліджує процеси життєдіяльності різних сільськогосподарських культур при застосуванні гербіцидів  і біологічно активних речовин.

Професор Грицаєнко З.М. зробила вагомий внесок у розвиток аграрної і біологічної науки та освіти в Україні. Вона постійно впроваджує в начальний процес новітні методи досліджень, здійснює наукове керівництво докторантами і аспірантами, проводить міжнародні конференції, симпозіуми і наради з актуальних проблем землеробства, агрохімії, фізіології рослин та освіти. Науково-педагогічні і освітянські здобутки Зінаїди Мартинівни високо оцінені державою та міжнародними науковими організаціями. Життєвий і творчий шлях Зінаїди Мартинівни - зразок людської гідності, добропорядності, високої душевної щедрості, оптимізму, вірності служіння Україні, освіті та науці. Робота для неї - місце соціального буття, де вона реалізовує свій блискучий науково-педагогічний хист і громадську позицію завдяки проникливому розуму і таланту. Як талановитий вчений і педагог, вона сповнена молодої й кипучої енергії, яку спрямовує на виховання студентської молоді та розбудову України.