У школі навчається 185 учнів, 11 класів-комплектів,  працює  23 педагогічних працівників, всі  мають вищу педагогічну освіту.

Для задоволення освітніх потреб учнів  обладнано:

-         17 навчальних кабінетів;

-         Спортивна зала розміром 24х12 м;

-         Комбінована майстерня на 20 обладнаних робочих місць;

-         Кабінет інформатики на 10 робочих місць з підключенням до мережі Інтернет;

-         До мережі Інтернет підключено також бібліотеку, 8 навчальних кабінетів;

-         Актова зала на 100 місць;

-         Бібліотека;

-         Їдальня на 80 посадкових місць;

-         Кімната школяра;

-         Музей освіти села;

-         Музей каменярства і народних ремесел;

-         Тепловий режим забезпечує газова котельня

                                           http://staribabani.at.ua/_si/0/s46771924.jpg    

      Кваліфікаційний рівень  педагогічного колективу високий: 4 вчителі мають звання «Старший учитель», 12 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 8 – першу категорію, 1- другу категорію, 2 спеціалісти.

     Робота проводиться згідно річного плану роботи школи, в якому висвітлено всі найважливіші питання навчально-виховного процесу. Колектив працює за державним навчальним планом та програмами і повністю забезпечує їх виконання. Для  учнів  10, 11класів запроваджено профільне навчання за суспільно-гуманітарним та природничо-математичним напрямками. У 5-9 класах  стовідсотково використано варіативну складову навчального плану, 6-9 класи працюють за навчальним планом з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької), забезпечено кваліфіковане викладання всіх навчальних предметів. Проводяться уроки розвитку мовлення, позакласного читання, контрольні, практичні та лабораторні роботи, екскурсії.

Вчителі активно співпрацюють з районним  методичним кабінетом. Сухомейло М.І., Таряник В.В., Любарська Л.В. є керівниками районних методичних об’єднань. Роговенко Н.В., керівник гуртка «Аеробіка і музритміка», у лютому 2010 року стала учасником Всеукраїнського семінару-практикуму керівників гуртків, студій циркового мистецтва «Циркове мистецтво як засіб спілкування й самовираження дітей», що проходив у м. Полтава.

http://staribabani.at.ua/_si/0/s39470052.jpg

        Виховна робота   спрямована на виховання гармонійно розвинутої особистості з стійкими громадянськими та національними пріоритетами та морально-етичними цінностями. Вироблена система роботи, яка забезпечує реалізацію основної мети виховання школярів – формування особистості, яка поєднує в собі високі цінності духовної спадщини українського народу із кращими рисами громадянина суверенної України.  У змісті виховної роботи школи в органічному зв’язку присутні елементи морального, трудового, естетичного, родинного виховання. Особливу увагу звертаємо на патріотичний, оздоровчий, краєзнавчий напрямки. І, проводячи різні заходи, ми не намагаємось приурочити їх одному з напрямків, адже реалізувати багато напрямків можна через будь-яку справу.

            Для гармонійного розвитку особистості в школі є всі умови, працюють гуртки, секції, проводиться багато виховних заходів. Працює 7 гуртків, які сприяють гармонійному розвитку особистості. Високі результати показують учні  у районних спортивних змаганнях.

    Проблемне питання школи - «Підвищення рівня педагогічної майстерності учителів як одна із важливих умов забезпечення якості знань учнів». Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням свого професійного та науково-методичного рівня. Вчителі беруть активну участь у роботі районних методичних об’єднань та семінарів. Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій є основним напрямком шкільної методичної роботи. На заняттях науково-теоретичного семінару вчителі  знайомляться з теоретичними засадами використання інноваційних технологій,  зокрема методики інтерактивного навчання. На засіданнях методичних об’єднань  працюють над демонстрацією практичного використання інтерактивних методів роботи на уроках з різних предметів. Слід відмітити  роботу  шкільних методичних об’єднань, під час яких вчителі проводять відкриті уроки, читають доповіді, діляться власним досвідом роботи.

       Педколектив школи працює над тим, щоб у повній мірі забезпечити співпрацю школи та сім’ї у виконанні вимог, поставлених перед сучасною школою, підвищити роль батьків у діяльності школи. Соціально-психологічна служба школи постійно тримає на контролі сім'ї різних категорій школярів, проводить обстеження умов для навчання та виховання дітей, проводить консультаційну та корекційну роботу з батьками

http://staribabani.at.ua/_si/0/s18221146.jpg

    Педагогічний та учнівський колектив школи успішно працює над виконанням вимог,
поставлених перед сучасною школою в період її реформування згідно вимог Закону України "Про освіту” та інших директивних документів уряду, над створенням необхідних умов для реалізації програми розвитку школи.

        Велика робота проведена щодо удосконалення матеріальної бази школи. Педагогічні працівники працюють над створенням необхідної навчально-методичної бази для проведення навчально-виховного процесу, поповнення навчальних кабінетів літературою, дидактичними матеріалами, обладнанням, що відповідають сучасним вимогам.

      Наявність у школі комп’ютерного класу дає змогу проведення уроків інформатики на високому методичному рівні та більш широкого використання інформаційно-програмних технологій при вивченні інших навчальних предметів. Звичайним стало використання комп’ютерів при проведенні уроків, тому що майже у всіх класах є комп’ютер. Підключення комп’ютерів  до мережі Інтернет створило додаткові умови для більш ефективного використання інформаційних технологій в навчальному процесі та створення умов для самостійної роботи школярів щодо здобуття знань. 

     Всі необхідні умови, матеріальне забезпечення, належний санітарно-гігієнічний та тепловий режим, організація харчування створюють хороші можливості для ефективної методичної, навчальної та виховної роботи для вчителів та учнів школи.

      Більше цікавої інформації про життя Старобабанівської загальноосвітньої школи можна отримати на офіційному сайті http://staribabani.at.ua