Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення 
Старобабанівської сільської ради "Про місцеві податки і збори"

05 квітня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики на офіційному сайті Старобабанівської сільської ради оприлюднюється регуляторний акт – проект рішення Старобабанівської сільської ради «Про місцеві податки і збори» та аналіз його регуляторного впливу.

Метою даного проекту рішення є: урегулювання правових відносин між Старобабанівсьою сільською радою та суб’єктами господарювання щодо сплати місцевих податків та зборів.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись щоденно (крім святкових і вихідних днів) у  Старобабанівській сільській раді, тел, 4-99-66.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 20330 вул. Миру, 3 ,с. Старі Бабани, Уманського району Черкаської області.

Проект рішення "Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

Додатки до проекту рішення 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Старобабанівськоїс ілсьької ради "Про місцеві податки і збори" на 2018 рік

Експертний висновок постійної  комісії Старобабанівської сільської  ради з питань  планування, бюджету і  фінансів, розвитку підприємнцитва

Тест малого підприємництва

Аналіз регуляторного впливу

Експертний висновок постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва

Проект регуляторного акту "Про місцеві податки і збори на 2017 рік"

 

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення

Старобабанівської сільської ради "Про місцеві податки і збори"

27 травня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно – дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики Старобабанівська сільська рада повідомляє про наміри щодо оприлюднення проекту регуляторного акту "Про місцеві податки і збори на 2017 рік". Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту - на дошці оголошень у приміщенні сільської ради та на офіційному сайті сільської ради. 

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмовій формі протягом місяця (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 20330, Черкаська область, Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Миру, 3, Старобабанівська сільська рада, тел. 4-99-66.