Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, на пропозицію сільського голови.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо вигадають проекти програми економічного, соціального і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально­го будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях сільської ради з доповідями і співдоповідями.

Рішення сільської ради №1-5/VII від 12.11.2015 "Про завтредження Положення про постійні комісії сільської ради" 

Положення про постійні комісії сільської ради