Програма

економічного та соціального розвитку села на 2018

Найважливішим з показників рівня життя населення на території села являється рівень зайнятості, розмір середньої заробітної плати, забезпеченість житлом, виробництво продукції сільського господарства, продуктивність праці, бюджетна забезпеченість, відрахування до бюджету.

Промисловий потенціал села представлений підприємством Старобабанівська виправна колонія № 92.

Головним завданням проекту плану є:

1.      стабілізація виробництва;

2.      прискорення структурних перетворень основних галузей економіки;

3.      збільшень надходжень до бюджету;

4.      погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

5.      активне залучення і направлення інвестицій у виробництво;

6.      поліпшення стану кредитування та взаєморозрахунків між підприємствами;

7.      створення сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Пріоритети розвитку села у 2018 році:

1.      зростання зайнятості населення через створення нових робочих місць з гідною оплатою праці, зокрема шляхом:

2.      стимулювання створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання;

3.      підтримки самостійної зайнятості населення та розвитку підприємництва;

4.      удосконалення системи оплати праці працівників бюджетної сфери.

У промисловості:

1.      забезпечення стабільної динаміки промислового виробництва провідних галузей економіки;

2.      широке запровадження енергозберігаючих технологій, досягнення відповідної конкурентоспроможної продукції;

3.      підвищення ефективності роботи підприємств державного сектору економіки.

У сільському господарстві:

1.      підвищення ефективності використання земель;

2.      зростання рівня оплати праці працівників сільського господарства до рівня не нижче визначених державою стандартів.

Зазначені обсяги забезпечують продовольчу потребу в основних видах харчування.

Суттєвих зрушень вимагає розвиток малого бізнесу. Тому оцінкою підприємницької діяльності у 2018 році у цій важливій сфері економіки будуть: зростання темпів та обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Збільшення бюджетних надходжень.

Основним завданням бюджетної політики на 2018 рік передбачається забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального використання існуючої податкової бази через:

вдосконалення механізмів адміністративних податків, зборів «обов’язкових платежів) для забезпечення умов добровільного виконання платниками податків податкових вимог податкового законодавства та упередження виникнення (зростання) податкового боргу;

запровадження комплексу заходів щодо неможливості ухилень в оподаткуванні, створення системи швидкого реагування на податкові порушення;

наближення ставок оренди державного майна до ринкового рівня та запровадження конкурсного відбору орендарів.

Посилення соціальної спрямованості економічних результатів діяльності та подальше підвищення добробуту населення шляхом збільшення соціальних допомог, зокрема шляхом забезпечення реалізації соціальних програм, спрямованих на покращення добробуту населення, соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям по догляду за дитиною; інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; цільової допомоги інвалідам та ветеранам.

Основними факторами, які сприятимуть зростанню зайнятості населення у 2018 році будуть: ефективне використання наявних та створення нових робочих місць, розвиток сфери послуг, підтримка підприємницьких ініціатив та само зайнятості населення.

Важливе проведення:

1.      провести ямковий ремонт доріг по вулицях села на суму 160 тис. грн. за кошти загального фонду;

2.      посадити саджанці багаторічних насаджень на суму 4 тис. грн. за кошти екологічного податку;

3.      виготовити генеральний план села;

4.      ремонт Будинку культури на суму 100 тис. грн.. за кошти загального фонду та соціально-партнерських угод.

Культура

Першочерговими завданнями у галузі культури є збереження існуючої мережі закладів галузі, кадрового складу працівників, оновлення матеріально - технічної бази сфери культури.

Планується  на сільський будинок культури:

1.      провести поточний ремонт фойє та сходів на суму 100 тис. грн. за кошти загального фонду та спонсорські кошти;

2.      відремонтувати дах на суму 150 тис. грн.      

Сільську бібліотеку:

1.      придбати художньої літератури на суму - 1 тис. грн.

2.      придбати меблі на суму 6000 грн.

Освіта.

Кількість закладів - 2

Кількість учнів   - 185

дітей дошкільного закладу - 65

Основними пріоритетними напрямками галузі освіти села на 2018 рік є:

1.      Продовження удосконалення мережі дошкільного навчального закладу села відповідно до потреб населення в освітніх послугах.

2.      Забезпечення одноразовим безоплатним гарячим харчуванням стовідсотково учнів 1-4 класів Старобабанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та учнів пільгових категорій. Охопити гарячим харчуванням 90 відсотків учнів 1- 11 класів. Забезпечити виконання норм харчування дітей дошкільного віку.

3.      Влітку 2017 року оздоровити 100% учнів, що підлягають оздоровленню.

Дошкільний навчальний заклад «Лісовичок»:

1.      Провести заміну опалювальної системи на суму 160 тис. грн. в ДНЗ.

2.      Провести заміну каналізаційної системи на суму 140 тис. грн..

3.      Поточні витрати на обладнання на суму 30 тис. грн.

Старобабанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів:

1.      Оздоровлення дітей на суму 25 тис. грн.

2.      Харчування дітей 1-4 класів – 30 тис. грн..

3.      Придбати обладнання на суму 30 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування:

1.      Замінити паркан на суму 8 тис. грн.

2.      Упорядкувати вхід до сільської ради на суму 30 тис. грн.

Система охорони здоров'я.

Кількість закладів - 1

Кількість відвідувань - 4627

Першочергові завдання галузі на 2018 рік:

збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров'я з одночасним підвищенням ефективності їх використання та сприяння спрямовуванню позабюджетних коштів на розвиток галузі охорони здоров'я;

продовжувати забезпечення пріоритету охорони здоров'я матерів та дітей

продовжувати реалізацію комплексу заходів щодо попередження і стабілізації рівня інфекційних захворювань, насамперед, соціально-небeзпeчниx (ВІЛ-інфекції/СНІДУ та туберкульозу);

провести заміну вікон на суму 50 тис. грн. за кошти соціально-партнерських угод

Цивільний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Заходи цивільного захисту населення спрямувати на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та ліквідацію їх наслідків у разі виникнення.

Забезпечити виконання комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів.

Визначення спеціальних місць для забору води на випадок виникнення ситуації техногенного характеру.